آموزش
 • شرح وظایف واحد:
 • آموزش و باز آموزی
 • ارتقاء فر آیند برنامه آموزش کارکنان در جهت توانمند سازی پرسنل به منظور شرکت در دوره های آموزشی حضوری و غیر حضوری در سازمان مدیریت
 • ارتقاء آگاهی نیروهای بدو خدمت و آموزش در زمینه شرح وظایف  رابط آموزشی مراکز و دستور العملهای آموزش و ارتقاء سلامت
 • برنامه ریزی به منظور تامین مربی جهت جلسات آموزشی نهادهای برون بخش شامل: کمیته امداد، بهزیستی،  آموزش و پرورش، و....
 • برگزاری جلسات آموزشی در راستای مشکل اولی بهداشتی منطقه و تدوین بسته های آموزشی
 • تدوین و طراحی بسیج اطلاع رسانی با توجه به مناسبتهای خاص بهداشتی 
 • آموزش و اطلاع رسانی به کارشناسان ستادی و رابط آموزشی مراکز به منظور تولید رسانه های آموزشی و ارزشیابی از کل رسانه های تولید شده در سطح ستاد
 • نظارت ،پایش و ارزشیابی
 • نظارت و پایش از شرح فعالیتهای آموزشی در کلیه مراکز و خانه های بهداشت
 • نظارت بر کلیه اخبار آموزشی تهیه شده در ستاد به منظور ارسال به مطبو عات
 • نظارت و ارزشیابی در زمینه نحوه  نصب رسانه های آموزشی بر بردهای آموزشی در ستاد و مراکز و خانه های بهداشت
 • پایش و ارزشیابی از کلیه کارگاهها و سمینارهای و همایش و جلسات آموزشی بر گزار شده
 • نظارت و ارزشیابی درزمینه آرشیو و کد کذاری کلیه دستورالعملهاو رسانه های آموزشی در سطح مراکز و خانه های بهداشت
 • نظارت بر نحوه توزیع کلیه رسانه های آموزشی در ستاد و مراکز و خانه های بهداشت
 • هماهنگیهای آموزشی
 • فراخوان جهت ارسال گواهیهای آموزشی پرسنل به ستاد آموزش کارکنان در سطح دانشگاه
 • تحویل گواهیهای  آموزشی جهت تایید آموزش کارکنان و تشکیل پرونده آموزشی جهت کلیه پرسنل
 • هماهنگی جهت کلیه کارگاههای آموزشی جهت تدوین poIو بسته آموزشی
 • هماهنگی در جهت مستند سازی کلیه فعالیتهای آموزشی بر گزار شدهباعکس و رسانه های آموزشی
 • مربی طرح تکریم  و تامین مربی بدین منظور در سطح ستادودانشگاه
 • رابط کمیته پیشنهادات و انتقادات در سطح ستادودانشگاه
 • رابط آموزشی درزمینه تربیت مربی بسیجی در سپاه پاسداران و مقاومت بسیج شهرستان
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 501 | بازدید امروز : 1168 | کل بازدید : 616198 | بازدیدکنندگان آنلاين : 4 | زمان بازدید : 0.4220 
پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
تقویم