بهداشت خانواده

اهم فعالیتهای بهداشت خانواده

 • شناخت سازمان و محل خدمت و آشنايي با دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مرتب
 • تهيه و تدوين برنامه جامع و استراتژيک فعاليت هاي مرتبط
 • برنامه ريزي جهت اجراي برنامه هاي بهداشت خانواده

(باروری سالم, مراقبت مادران باردار ، برنامه مانا و کودک سالم ، ترويج تغذيه با شير مادر ، بهبود رشد و تغذيه کودکان ، بهبود تغذيه جامعه ، بهينه سازي زندگي سالمندي ، آموزش زوجين جوان و صدور کوپن شير مصنوعي بر اساس ضوابط وزارت متبوع  )

 1. پيگيري موارد مرگ و مهاجرت مادران باردار و پيگيري موارد مرگ  در منزل کودکان 59 – 1 ماهه
 2. جمع آوري و تجزيه و تحليل آمار فعاليت هاي تغذيه ، بهداشت و باروری سالم
 3. پايش و نظارت از مناطق  و واحد هاي  محيطي 
 4. همکاري و ارتباط مستمر با ساير واحدهاي ستادي ( هماهنگي دورن بخشي )
 5. ارتباط و ايجاد هماهنگي با ساير ادارات و ارگانها و نهادها جهت همکاري در اجراي برنامه هاي   بهداشت خانواده ( هماهنگي برون بخشي )
 6. تشکيل کميته هاي مرتبط با برنامه ها و وظايف واحد بمنظور بهبود شاخص هاي بهداشتي
 7. تهيه متون آموزشي مورد نياز براي گروههاي هدف
 8. پيگيري و انجام امور محوله از سوي رئيس محترم مرکز بهداشت
 9. شرکت در جلسات هماهنگي مرکز بهداشت و معاونت بهداشتي دانشگاه
 10. برگزاري کارگاههاي آموزشي براساس برنامه جامع عملياتي جهت کارکنان بهداشتي
 11. شرکت در جلسات آموزشي معاونت بهداشتي دانشگاه
 12. برآورد نياز ابزار کار و نيروي انساني ( اقلام بهداشتي ، فرمهاي پرونده خانوار ، فرمهاي آماري  و ... ) و اعلام به مسئولين مربوطه
 13. اجراي طرحهاي تحقيقاتي کشوري

 


 1. برنامه ریزی و اجرای برنامه های کودک سالم و مانا و مرگ کودک 1-59 ماهه 
 1. نظارت و ارزیابی و پایش برنامه های کودک سالم و مانا و مرگ کودک 1-59 ماهه 
 1. برنامه ریزی و اجرای کمیته مرگ کودک   خارج و داخل بیمارستانی
 1. برنامه ریزی و اجرای کمیته کودک سالم و مانا
 1. برگزاری جلسات آموزشی پرسنل و برون بخشی
 1. برآورد نیاز و پیگیری تهیه فرم­ها ، تجهیزات، اقلام  مکمل دارویی کودکان  و داروههای مورد نیاز مانا و دفاتر
 1. جمع بندی و تحلیل آمارهای مربوط به برنامه ها و ارسال به معاونت بهداشتی

 

 1. برنامه ریزی و اجرای برنامه های باروری سالم  
 1. نظارت و ارزیابی و پایش برنامه های باروری سالم  و مشا وره هنگام ازدواج  و استریلیزاسیون 
 1. برنامه ریزی پایش برنامه آیودی گذاری
 1. برگزاری جلسات آموزشی پرسنل و برون بخشی
 1. برآورد نیاز و پیگیری تهیه فرم­ها ، تجهیزات، اقلام بهداشتی باروری سالم و دفاتر
 1. جمع بندی و تحلیل آمارهای مربوط به برنامه ها و ارسال به معاونت بهداشتی
 


 1. برنامه ریزی و اجرای برنامه های مادران میانسالان (سرطان برست و دهانه رحم ) - سالمندان 
 1. نظارت و ارزیابی و پایش برنامه مادران-میانسالان
 1. برنامه ریزی پایش برنامه آیودی گذاری مهارت آموزی پاپ اسمیر
 1. پیگیری  موارد مرگ و و مهاجرت مادران باردار   
 1. برگزاری جلسات آموزشی پرسنل و برون بخشی
 1. برآورد نیاز و پیگیری تهیه فرم­ها ، تجهیزات، اقلام  مکمل مورد نیاز مادران و دفاتر
 1. جمع بندی و تحلیل آمارهای مربوط به برنامه ها و ارسال به معاونت بهداشتی
 

 1. برنامه ­ریزی جهت ارتقاءآگاهی تغذیه­ و ترویج تغذیه با شیرمادر
 1. برنامه ریزی،آموزش و پایش برنامه پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ید در جامعه
 1. برنامه ریزی، اجرا و نظارت و جمع آوری آمار برنامه رشد و بهبود تغذیه کودکان زیر 6 سال و مادران باردار
 1. پایش و نظارت بر عملکرد و آگاهی پرسنل بهداشت خانواده
 1. برگزاری جلسات آموزشی پرسنل و آموزش برون بخشی
 1. اجرا و پایش و جمع آوری آمار برنامه حمایتی و مشارکتی بهبود وضع تغذیه کودکان
 1. اجرا و پایش و جمع آوری آمار برنامه وعده غذای گرم در مهدروستا
 1. مشاوره تغذیه جهت بهبود تغذیه جامعه در موارد ارجاع شده از مراکز
 1. اجرا و پایش و جمع آوری آمار برنامه آهن­یاری جهت مدارس راهنمایی و دبیرستان دخترانه
 1. جمع بندی و تحلیل آمارهای مربوط به برنامه ها و ارسال به معاونت بهداشتی
 
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1058 | بازدید امروز : 484 | کل بازدید : 618946 | بازدیدکنندگان آنلاين : 5 | زمان بازدید : 0.4680 
پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
تقویم