بهداشت دهان و دندان

سرپرست : دکتر سهراب قربانی

شرح وظایف واحد بهداشت دهان ودندان

1-تهیه وتنظیم برنامه عملیاتی واحد دهان ودندان

2-هماهنگی درون بخشی وبرون بخشی با ادارات مرتبط در راستای برنامه وطرحها

3-اجرای برنامه کشوری سلامت دهان ودندان

4-اجرای طرح ادغام بهداشت دهان ودندان

5-اجرای طرح سنجش دانش آموزان ورود به دبستان

6-تنظیم واجرای کارگاهها وجلسات آموزشی بهداشت دهان ودندان

7-پایش ونظارت بر عملکرد واحد دندانپزشکی مراکز بهداشتی درمانی

8-تحلیل وآنالیز آمار فعالیتهای واحد دندانپزشکی

9-تهیه وچاپ مطالب آموزشی(پوستر-پمفلت-کتاب)

10-برنامه ریزی در خصوص آموزش نیروهای درگیر در برنامه ها وطرح ها(دندانپزشک-بهورز-کارشناس-وکاردان بهداشت خانوادهورابطین بهداشتی)

11-بررسی اپیدمیولوژیک فلوراید آب منطقه تحت پوشش

12-تعیین شاخصهای بهداشت دهان ودندان در منطقه تحت پوشش

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 656 | بازدید امروز : 503 | کل بازدید : 618965 | بازدیدکنندگان آنلاين : 4 | زمان بازدید : 0.5080 
پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
تقویم