جلب مشارکت

شرح وظايف كارشناس جلب مشاركت

1-بررسي و برنامه ريزي براي اهداف برنامه جلب مشاركت جامعه و اجراي خط مشي ها در قالب سياستهاي وزارتخانه

2-هماهنگي و همكاري با ساير واحد هاي ذيربط در اجراي طرحها و برنامه هاي مورد نياز در زمينه مربوطه

3-هماهنگي با ساير سازمانها،نهادها،به منظور برنامه ريزي در پيشبرد اهداف برنامه جلب مشاركت جامعه

4-جمع آوري گزارش غعاليتهاي جلب مشاركت جامعه در سطح استان و ارسال به موقع آن به وزارت مطبوع

5-تشكيل جلسات آموزشي در زمينه پيشبرد اهداف برنامه

6-تعيين چهار چوب آموزشي براي كارشناسان جلب مشاركت جامعه در مركز بهداشت شهرستانها

7-برنامه ريزي و اجراي كلاسهاي آموزشي كارشناسان ستاد مركز بهداشت شهرستان جهت كسب مهارت ارتباطي براي جلب مشاركت مردم

8-هماهنگي و برنامه ريزي در جهت ايجاد هر چه بيشتر انگيزه در داوطلبان افتخاري بهداشت و شناساندن داوطلبين بهداشتي به مردم وسئولين

9-نظارت بر عملكرد فوق برنامه مشاركت جامعه

10-برقراري ارتباط موردي با مردم و جمعيت تحت پوشش واحد هاي بهداشتي به لحاظ بررسي عملكرد خدمات بهداشتي

11-نظارت بر ارزشيابي فعاليتهاي بهداشتي در ارتباط با جلب مشاركت جامعه واحد هاي بهداشتي

12-نظارت و برنامه ريزي جهت هر چه بهتر نمودن برنامه جلب مشاركت مردم

13-جمع آوري و بررسي آمارهاي ماهيانه و ارسال به موقع آن به معاونت

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 443 | بازدید امروز : 1195 | کل بازدید : 616225 | بازدیدکنندگان آنلاين : 6 | زمان بازدید : 0.4840 
پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
تقویم